Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

XI OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTUNA PODKARPACIU

XI OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTUNA PODKARPACIU

30 STYCZNIA 2019 r. (ŚRODA)

 

10:00 – 10:30    Nabożeństwo w intencji Ofiar zasławskiego obozu w kościele parafialnym

                          p.w. Miłosierdzia Bożego w Zasławiu

 

10:30–11.00    Uczczenie pamięci Żydów bieszczadzkich, zamordowanych w obozie pracy

 w Zasławiu (Zwangsarbeitslager Zaslaw) w latach 1941-1943

Złożenie kwiatów pod zbiorową mogiłą w Zasławiu w miejscu masowej

eksterminacji Żydów (ul. Fabryczna)

 

 

11:00               Spotkanie pt. Wspomnienia o zasławskim obozie

                        Rozpoczęcie

                       

                        Program słowno-muzyczny w wykonaniu podopiecznych ze Środowiskowego
                        Domu Samopomocy w Zagórzu oraz młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
                        w Sanoku

                        Joanna Albigowska, Obóz pracy przymusowej w Zasławiu w relacjach
                        świadk
ów historii

                        dr Joanna Potaczek, Obóz w Zasławiu – mało znane epizody i historie

                         Franciszek Szczepanik, ostatni świadek zasławskiego obozu - Wspomnienia

 

                     

                        Prezentacja w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Porażu,
                        Mokrem i Czaszynie podsumowująca działania dotyczące
                        historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w ich
                        miejscowościach (Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu, ul. Filtrowa 34)

 

                       

Działania dodatkowe:

Działania przywracające pamięć o byłych mieszkańcach ziemi sanockiej, które miały miejsce od września do grudnia 2018 r. w szkołach podstawowych w Czaszynie, Mokrem i Porażu