Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Kolejne spotkanie DKK za nami, po raz kolejny w terenie, tym razem wybraliśmy się do Muzeum Budownictwa Ludowego  w Sanoku. W ten majowy przepiękny poniedziałek, dzięki  uprzejmości pani Joannie Organ, która była naszym przewodnikiem mogliśmy zanurzyć się w  kulturze oraz poznać dawne dzieje przewędrownych okolic. Zwiedziliśmy Galicyjski Rynek, który jest ideowym obrazem centrum miasteczka z początku XX wieku i mimo iż nie jest odtworzeniem konkretnego układu urbanistycznego, niezwykle wiernie oddaje wygląd typowego drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski. Mogliśmy również podziwiać  znajdującą się w Skansenie od października 2021 r. synagogę z Połańca z XVIII w., która uległa zniszczeniu w 1943 r. Najważniejszy element, który zachował się w świątyni to fragment Tory, który obecnie znajduje się w jej wnętrzu.

Tak więc rozmowę o książce „Malarz dusz” Ildefonso Falconesa zmuszone byłyśmy przełożyć na kolejne spotkanie.