Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

„WPŁYWY WSCHODNIE W HISTORII I KULTURZE POLSKIEJ” – pod takim hasłem przebiegał tegoroczny wojewódzki konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Honorowy patronat objął  Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pan Ernest Nowak, który ufundował nagrody w konkursie.  Zmagania konkursowe odbyły się 23 maja,  uczniowie mieli do rozwiązania test historyczny, który trwał 45 minut.
Z niełatwymi pytaniami młodzież poradziła sobie całkiem sprawnie. Ponieważ konkurs odbył się w Centrum Kultury Foresterium, uczestnicy mieli okazję obejrzeć ten pięknie odrestaurowany obiekt, poznając jednocześnie fragment rodzimej historii.


Jury konkursowe  w składzie: pani Joanna Kułakowska-Lis – przewodnicząca, pani Aniceta Brągiel oraz pani Elżbieta Raus dokonało oceny prac przyznając uczestnikom kolejne miejsca:

I miejsce – Michał Kluczyński – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Tarnawie Dolnej.   

II miejsce  - Maja Głodek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Zagórzu.

III miejsce – Nadia Husejko oraz Milan Jezierski – Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Jana Pawła II w Sanoku.

Serdecznie gratulujemy

O terminie i miejscu wręczenia nagród  powiadomimy zwycięzców telefonicznie.