Licznik:

Dzisiaj: 317

Razem: 6403977

 

 

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej w Zagórzu

             Książka „Sanktuarium Matki Bożej w Zagórzu” została wydana w wyjątkowych okolicznościach. 1 lipca 2007 roku Ks. Abp. Józef Michalik dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Zagórskiej – Matki Nowego Życia. Jest to praca zbiorowa. Pierwszy rozdział Zarys historii Zagórza i parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został napisany przez panią Joannę Kułakowską-Lis absolwentkę filologii polskiej UJ, historyka literatury, która obroniła doktorat pisząc pracę na temat modlitwy w polskiej liryce romantycznej oraz przez pana Jerzego Tarnawskiego absolwenta historii UJ, pasjonata historii rodzinnej miejscowości, autora ponad 80 poświęconych tej tematyce. Kolejne rozdziały poświęcone są już samemu cudownemu obrazowi autorami tych rozdziałów są ks. Wacław Siwak, Wojciech  Kurpik, ks. Wacław Piotr Partyka, ks. Jan Czaja, ks. Piotr Kandefer.

O samym cudownym obrazie krążą liczne legendy Jedna z legend łączy obraz z osobą króla Kazimierza Wielkiego i jego pobytem na tych ziemiach w czasie wyprawy wojennej na Ruś.

Pewne jest natomiast to, że obraz pochodzi ze średniowiecza z przełomu XV-XVI. Namalowany jest na drewnianym podobraziu wymiarach 121x146 cm techniką temperową. Na złoconym tle, zdobionym ornamentem roślinnym przedstawiona została scena Zwiastowania. To, że obraz nie został zniszczony, świadczyć może o tym, że od samego początku cieszył się wśród wiernych opinią wizerunku słynącego łaskami.

            Autorzy tej publikacji starali się ukazać, rozwój kultu łaskami słynącego obrazu i jego znaczenie dla mieszkańców Zagórza, historię i teraźniejszość zagórskiego sanktuarium.

Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 30,00 zł

 

Joanna Kułakowska-Lis – Zagórz. Tam, gdzie Osława do Sanu wpada i spotykają się kultury

Autorka Joanna Kułakowska-Lis w albumie „Zagórz. Tam gdzie Osława do Sanu wpada i spotykają się kultury” pokazuje nam, w jakim pięknym i ciekawym zakątku kraju mieszkamy. Ukazuje nam niepowtarzalne piękno przyrody opisywanej przez Wincentego Pola czy Wiktora Schramma, opowiada o miejscach i postaciach zapisanych w historii. Na tym skrawku ziemi przez całe wieki żyli obok siebie Polacy, Rusini i Żydzi. Tutaj spotykamy się  wielością i różnorodnością tradycji, kultur i religii. Album jest bogato ilustrowany fotografiami, których autorami są Jan Giba, Arkadiusz Komski, Jan i Halina Duell, Iwona i Tomasz Kowalczuk, Mirosław Kaźmierczak, Sławomir Lis, Leszek Mnich, Bogumił Pasztor, Joanna Kiszka, Edward Mąka. Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów rodziny Sulimirskich. Tekst zamieszczony w albumie został przetłumaczony na język angielski i język niemiecki.

Książka jest dostępna M-GBP w Zagórzu, cena 30,00 zł.

 .

Tomasz Litwin – Olchowa. Wieś i jej mieszkańcy do połowy XX wieku.

             Książka Tomasza Litwina Olchowa powstała, jak pisze autor we wstępie, podczas poszukiwań genealogicznych olchowskiej części rodziny. Wówczas miejscowość zauroczyła autora swoim pięknem do tego stopnia, że postanowił poznać przeszłość wioski. Swoje poszukiwania Tomasz Litwin rozpoczął od rozmów z mieszkańcami wsi, potem natrafił na opracowanie Anny Marciniak oparte na materiałach ze spuścizny naukowej po Wiktorze Schrammie. Wraz z nowymi informacjami pojawiły się kolejne źródła i tak powstała monografia wsi Olchowa, bogato ilustrowana fotografiami archiwalnymi ze zbiorów rodziny Schrammów i zdjęciami współczesnymi. Celem tej publikacji było, jak pisze autor, zebranie i zestawienie jak największej ilości faktów dotyczących wsi Olchowa co się autorowi znakomicie udało.

 Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 40,00 zł.

 

Zbigniew Osenkowski – Zagórz nad Osławą. Z dziejów miasta i gminy

          Książka „Zagórz nad Osławą” Zbigniewa Osenkowskiego to publikacja, która w interesujący i zarazem przystępny dla każdego czytelnika sposób przybliża historię miasta i gminy Zagórz. Autor Zbigniew Osenkowski, urodził się w Zagórzu, ukończył Politechnikę Krakowską oraz Studium Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Uprawia rysunek i grafikę. Jest ilustratorem książek i periodyków, twórcą 650 exlibrisów. Cały swój wolny czas poświęca na zbieraniu materiałów historycznych dotyczących okolic Sanoka i Zagórza.

           Najcenniejsze prace graficzne to „Zagórz w grafice” i „Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych”. Według jego projektu wykonano medale okolicznościowe z okazji 20 i 25 - lecia Miasta i Gminy Zagórz.

            W pracy nad zebraniem i opracowaniem materiałów do książki zaangażowanych było wiele osób. Dzięki temu ta publikacja, która powstała na podstawie dokumentów źródłowych, publikacji i wspomnień osób mieszkających na terenie gminy lub bezpośrednio z nią związanych, opisuje przeszłość od początków osadnictwa na tych ziemiach po teraźniejszość. Książka jest bogato ilustrowana, często fotografiami archiwalnymi udostępnianymi autorowi przez osoby prywatne. Zagórz nad Osławą to znakomita książka, która może być pomocna w nauczaniu historii jak również jest piękną podróżą w przeszłość.

Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 40,00 zł.

 

 

 

 Anna Woźna - Mój Zasław

             Książka Anny Woźnej jest prywatnym spojrzeniem na Zasław sprzed lat. Czytając kolejne strony poznajemy codzienne życie wsi, dawną zabudowę, przedmioty codziennego użytku. Dowiadujemy się jak dawniej się ubierano, jak wychowywano dzieci, ale przede wszystkim poznajemy mieszkańców Zasławia - właścicieli dworu – wokół których skupiało się życie, jak również ludzi prostych, pracujących na roli. Ta książka dla młodego pokolenia jest ciekawą lekcją historii a dla osób starszych to sentymentalna podróż w przeszłość w ich dawne wspomnienia.

Książka jest dostępna w M-GBP w Zagórzu, cena 20,00 zł

.