Licznik:

Dzisiaj: 323

Razem: 6635192

Wyniki konkursu

Konkurs na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu w 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa w składzie :

Aniceta Brągiel – dyrektor MGBP Zagórzu

Jerzy Zuba – główny specjalista ds. promocji UMiG Zagórz

Anna Jankowska – pracownik UMiG Zagórz

dokonała oceny haseł i zgodnie z regulaminem podjęła decyzję o przyznaniu nagród.

Nagrody rzeczowe w postaci tabletów otrzymują :

Pani Teresa Kiszka za hasło –

Upamiętnienie walk Konfederatów Barskich,

którzy w obronie upadającej ojczyzny

przelali krew w walce  z wojskami rosyjskimi

i polegli na tej ziemie

ZAGÓRZANIE

Pan Mariusz Kluczyński za hasło –

W hołdzie wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom walk za Ojczyznę w czasie konfederacji barskiej (1768- 1772), którym przyszło walczyć i ginąć na tej ziemi.

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić hasła:

Pani Marty Brzeżawskiej

Z nurtem Osławy pamięć nie odpłynęła... Nieznany Konfederacie z zagórskiego karmelu!

Twoje pragnienie o wolnej Polsce, po wielu latach się spełniło!

Na pamiątkę 250 rocznicy wydarzenia historyczneg o- mieszkańcy Zagórza.

Pana Janusza Krajnika

W każdej potrzebie

Bożej Opieki!

Niechaj się chwyta,

Rzeczpospolita!

 

Konfederatom w 250 rocznicę powołania Konfederacji Barskiej społeczność /lub wdzięczni mieszkańcy/ Miasta i Gminy Zagórz

Serdecznie gratulujemy!