Licznik:

Dzisiaj: 349

Razem: 6635218

Gdzie kucharek sześć, tam jest co jeść!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi”

To tytuł pracy, która zdobyła I miejsce w konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Zagórz. Konkurs był organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu i był częścią realizacji operacji „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem było ukazanie bogactwa smaków naszej gminy a także kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej poprzez stworzenie relacji z wydarzenia promocyjnego. Do konkursu pomimo wakacji i niesprzyjającej pogody przystąpiło 14 uczniów. Zadanie z pozoru było proste -  odwiedzić stoiska pań z KGW, porozmawiać z nimi, popróbować przygotowanych przez nie dań, ale jak tu mnogość informacji i smaków w krótkim czasie ubrać w słowa? Młodzi reporterzy kilkakrotnie udawali się do stoisk, aby potem wszystko opisać. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Ewa Bryła-Czech – nauczyciel języka polskiego , Aniceta Brągiel - dyrektor MGBP w Zagórzu oraz Elżbieta Raus – pracownik MGBP w Zagórzu. Miała ona też trudne zadanie do wykonania, ponieważ musiała ocenić 14 dobrych tekstów. Po burzliwej naradzie zostały przyznane 3 miejsca. Prace nagrodzonych prezentujemy poniżej.  

I miejsce Amelia Karuś
II miejsce Bartosz Latusek
III miejsce Aleksandra Semen

26 sierpnia w ramach realizacji wspomnianej operacji dzięki zaangażowaniu Partnerów (MGBP w Zagórzu, MGOKiS w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe) oraz Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowane zostały stoiska wystawiennicze z przygotowanymi  daniami i produktami tradycyjnej kuchni regionalnej. W wydarzeniu promocyjnym udział wzięli zarówno mieszkańcy gminy Zagórz, zaproszeni goście ze Słowacji i Ukrainy a także turyści.

Głównym celem realizacji operacji było zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.