Licznik:

Dzisiaj: 363

Razem: 6635232

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod patronatem Pana Marszałka Władysława Ortyla. W tym roku obchody w Zagórzu odbywały się po raz trzeci, a ich współorganizatorami w naszej miejscowości byli Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Zagórzu, Zespół Obsługi Szkół, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Zagórzu  im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zagórzu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Porażu im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa w Łukowem.

Uroczystości rozpoczęły się w środę 30 stycznia o godz. 10.00 nabożeństwem w intencji osób zamordowanych odprawionym przez proboszcza ks. Józefa Kasiaka. Następnie pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady  uczczono pamięć pomordowanych. Po odmówionej po aramejsku modlitwie Kadisz przez Dawida Ringlera, wiązanki i znicze złożyli  przedstawiciele władz samorządowych  Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz pani Alicja Górniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu pan Czesław Łuc oraz Radni Rady Miejskiej w Zagórzu pani Ewa Rodkiewicz i pan Tomasz Pyrć. Wiązanki złożyli również zaproszeni goście pani dr Joanna Potaczek,  mieszkańcy Zagórza, młodzież szkolna oraz gromada zuchowa.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu wysłuchaliśmy prelekcji pani Joanny Albigowskiej, Obóz pracy przymusowej w Zasławiu w relacjach świadków historii. Prelekcja była przeplatana czytanymi przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 z Sanoka oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej fragmentami relacji naocznych świadków tych wydarzeń. Fragmenty pochodziły z książek Abrahama Wernera – Ocalenie z innego miejsca oraz Jafy Wallach – Gorzka wolność. Następnie pani dr Joanna Potaczek w swoim krótkim wystąpieniu Obóz w Zasławiu – mało znane epizody i historie opowiedziała o komendancie ochrony kolei stacji Zagórz Fleyu i jego zbrodniach, za które otrzymał Order Krwi. Natomiast młodzież z Gimnazjum w Tarnawia Dolnej oraz ze Szkół Podstawowych w Porażu, Mokrem i Łukowem pod opieką nauczyciela historii pana Marka Drwięgi pokazała prezentację podsumowująca działania dotyczące historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w ich miejscowościach.

Więcej zdjęć w galerii: