Licznik:

Dzisiaj: 351

Razem: 6635220

Z biegiem Osławy i Sanu

Wszystkich miłośników bieszczadzkiej przyrody, a w szczególności obu wspomnianych rzek serdecznie zapraszamy do udostępnienia fotografii przedstawiających zarówno pejzaże dorzecza Osławy i Sanu,
jak i występujące na tym obszarze gatunki ryb. Właścicieli tego rodzaju zdjęć zapraszamy bezpośrednio do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu (ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz, tel. 134622189) celem zeskanowania materiałów. Fotografie w postaci cyfrowej można przesyłać drogą mailową na adres: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl. W obu przypadkach niezbędny będzie opis miejsca oraz informacje odnośnie autorstwa / własności zdjęć. Dzięki Państwa pomocy mamy szansę udokumentować i utrwalić zmieniające się na przestrzeni lat dorzecze rzek Osławy i Sanu. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone i wyeksponowane
w trakcie wystawy towarzyszącej X edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki oraz na stronie internetowej,a także na profilu FB Gminy Zagórz.

 

Serdecznie zapraszamy!