Licznik:

Dzisiaj: 57

Razem: 6751396

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pod hasłem:
 „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej  w latach 1917-1922 ”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2
w Zagórzu 31 maja 2021 zaprosiły uczniów do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pod hasłem: „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej  w latach 1917-1922 ”. Konkurs był objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka, Starosty Sanockiego Stanisława Chęcia oraz Starosty Leskiego Andrzeja Olesiuka. Skierowany był do uczniów klas starszych szkół podstawowych z powiatów sanockiego i leskiego.

Zasadniczymi celami kolejnej edycji konkursu jest propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu od pradziejów do czasów współczesnych, poznanie zabytków architektury tego terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków związanych z regionem, poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu sanockiego.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników, z pośród których jury po ocenieniu prac wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce –  Julia Żaczek – Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi

II miejsce – Jakub Tokarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagórzu

III miejsce – Jakub Drozd - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

IV miejsce -  Martyna Ścieranka - Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej

V miejsce – Justyna Krawczyk  - Szkoła Podstawowa w Czaszynie

Wyróżnienie otrzymują :

Mateusz Szczepek - Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

Aleksandra Chytła - Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi

Maja Świder -  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

Michał Koczera - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagórzu

 

Serdecznie gratulujemy