Licznik:

Dzisiaj: 43

Razem: 7023108

KONKURS NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

 

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu ogłasza konkurs na Kartkę walentynkową z życzeniami. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży klas  4-8.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 28.01.2022 r. i trwać będzie do 11.02.2022 r. (ostateczny termin składania prac).

Cel konkursu

 1. Odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich.
 2. Doskonalenie zdolności manualnych oraz rozwijanie kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem konkursu jest wykonanie kartki walentynkowej wraz z życzeniami.
 2. Technika wykonania pracy jest dowolna (rysunek, grafika, wyklejanka, kolaż itp.)
 3. Praca przekazana na konkurs nie może być wcześniej publikowana.
 4. Autor dostarcza pracę osobiście, ewentualnie przesyła pocztą na adres :

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 37

38-540 Zagórz

 z dopiskiem „Konkurs na kartkę walentynkową”

 

 1. Prace należy podpisać :
  • Imię i nazwisko, wiek
  • Klasa i szkoła, adres lub telefon do kontaktu

Ocena prac konkursowych

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu, oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  • Ogólne wrażenia estetyczne
  • Zgodność z tematyką konkursu
  • Pomysłowość życzeń
  • Samodzielność wykonania pracy
  • Poprawność stylistyczna i językowa

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. O terminie podsumowania konkursu oraz rozdania nagród i dyplomów uczestnicy zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.
 3. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace przesyłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Uczeń przekazujący pracę konkursową wyraża jednocześnie zgodę na publiczne jej zaprezentowanie, zamieszczenie jej na stronie internetowej, Facebooku, Instagramie biblioteki i domu kultury.
 5. Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

                                                                                             Serdecznie zapraszamy!!!

 

Załącznik nr 1 PDF