Licznik:

Dzisiaj: 109

Razem: 7023174

LAPTOPY DLA BIBLIOTEKI

Nowe laptopy w zagórskiej bibliotece!

W ramach realizacji projektu "Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim" nr POPC.03.02.00-00-0439/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej". Biblioteka w Zagórzu otrzymała 6 laptopów Lenovo. Młodzież biorąca udział w projekcie uczyła się korzystania z cyfrowych usług. Zajęcia prowadzone były w formie on-line. Projekt był realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. Dziękujemy Fundacji oraz wsystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie.