Licznik:

Dzisiaj: 290

Razem: 6914343

Konkurs Fotograficzny "Książka na wakacjach"

 

Regulamin

Konkursu Fotograficznego

 „Książka na wakacjach”


Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Książka na wakacjach” jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Zagórzu zwana dalej Organizatorem z siedzibą  w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz


Do konkursu może zgłosić się każdy czytelnik MGBP w Zagórzu.

Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach :

I kategoria : dzieci i młodzież od 12-18 lat

II kategoria : dorośli od 19 lat

Spośród zgłoszonych fotografii komisja konkursowa wybierze 6 najciekawszych.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać 1 fotografię w postaci elektronicznej (format JPG) na adres e-mail: mgbp@zagorz.pl z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Książka na wakacjach”wraz z kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniamido dnia 31.08.2022 r.

Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości (sugerowana: 4128×3096).


Celem konkursu jest :

- promocja czytelnictwa poprzez promowanie wypoczynku z książką

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii


Charakter prac jest dowolny ale koniecznie musi się w nich znaleźć książka wypożyczona z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.


 Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM że, uczestnik Konkursu:

a) Jest autorem/autorką załączonego zdjęcia i przysługuje mu do niego całość praw autorskich

b) Uczestnik Konkursu posiada zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku

c) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu

d) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęcia w druku, internecie oraz innych formach utrwaleń.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Konkursu czyli we wrześniu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatora o otrzymaniu nagrody. Na uczestników czekają nagrody książkowe!


Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.


Zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej oraz Facebooku biblioteki.


Wystawa pokonkursowa zdjęć odbędzie się w MGBP w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37. O terminie poinformujemy na stronie biblioteki.


Szczegółowe informacje pod nr tel 13 46 22 189

 

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej PDF

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej PDF