Licznik:

Dzisiaj: 272

Razem: 6950419

Książka na telefon

Drodzy Czytelnicy!!!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom od 1 lipca biblioteka w Zagórzu uruchamia bezpłatną usługę "Książka na telefon" skierowaną do osób starszych, chorych i niepełnosprawych ruchowo z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Dzwoniąc pod nr telefonu 13 46 22 189, można wypożyczyć książki, a bibliotekarze dostarczą je osobiście pod wskazany adres. Książki można zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.

 

Regulamin usługi "Książka na telefon"

§ 1.

 1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo z terenu Miasta i Gminy Zagórz.
 2. Dostawa oraz odbiór książek jest usługą bezpłatną.
 3. Książki będą dostarczone pod wskazany adres przez pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu raz w miesiącu.
 4. Przy zapisie Czytelnik powinien:

          - okazać aktualny dokument tożsamości,

          - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.

 1. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 2.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 3. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 4. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 7. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 8. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 9. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

 § 3. 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.